Tag Archives: Your mother isn’t here

Your mother isn’t here (Mẹ bạn không có ở đây đâu)

Hồi nhỏ khi bạn còn ở cạnh mẹ mình, bạn cứ bày ra đến đâu có mẹ bạn đi dọn cho đến đó. Thậm chí nhiều bạn đến tuổi thanh thiếu niên vẫn để mẹ chăm lo từng tí một cho cuộc sống cá nhân của mình. Bữa ăn hàng ngày mẹ nấu, bát đũa […]