Tag Archives: marketing bản thân

Bán hàng và Marketing bản thân

Trứng gà đắt hơn trứng vịt. Bởi vì sao? Bởi vì con gà nó marketing tốt hơn con vịt. Gà marketing là tao phải kêu cục ta cục tác suốt cả ngày, vừa đau vừa rát. Mà để được có vài quả thôi. Còn con vịt thì im im đẻ ra một quả trứng xong […]