Tag Archives: hãy đưa ra giải pháp

Đừng phàn nàn – Hãy đưa ra giải pháp

Cơ hội luôn xuất hiện ở những nơi mà người khác phàn nàn. Khi có ai phàn nàn về một vấn đề gì đó, thường thì các bạn sẽ đưa ra lý do rồi giải thích. Hãy đưa ra giải pháp cho mỗi vấn đề đó, thay vì chỉ phàn nàn. Đó chính là cơ […]