Tag Archives: công thức KFDB

Tìm hiểu về công thức KFDB

Khái niệm và cách dùng Bạn có thể dùng KFDB để nhận xét, phản hồi về quá trình làm việc của người khác:  K là KNOW có nghĩa là bạn biết điều gì đó xảy ra như thế nào, với ai ( Bạn tận mắt nhìn thấy, nghe thấy ). F là FEEL có nghĩa […]