Lưu trữ thẻ: KFDB

Tìm hiểu về công thức KFDB

Khái niệm và cách dùng Bạn có thể dùng KFDB để nhận xét, phản hồi về quá trình làm việc của người khác:  K là KNOW có nghĩa là bạn biết điều gì đó xảy ra như thế nào, với ai ( Bạn tận mắt nhìn thấy, nghe thấy ). F là FEEL có nghĩa […]