Thành công phải có quy trình

Anh từng đi học một khoá học mất vài trăm triệu, kéo dài trong 5 ngày, của một người thầy nổi tiếng thế giới, học xong cuối cùng chỉ rút ra được một điều là Thành công phải có quy trình.

Bất kể việc gì bạn làm bạn đều phải viết được quy trình, để giao cho người có trình độ hết lớp 5 cũng có thể làm được. Nếu bạn không viết được quy trình chứng tỏ bạn cũng chẳng hiểu gì về việc đó, thành công có được là may mắn. Sau này rất khó có tuyển người vào làm phụ bạn hoặc giao việc cho người ta làm. Hãy tập cho mình thói quen thường xuyên viết xuống quy trình những việc mình làm, nếu bạn cảm thấy khó viết hãy dùng công thức 5W1H.

Công thức 5W1H
  • WHAT: Xác định nội dung công việc mình cần làm là gì.
  • WHO: Xác định những người tham gia vào công việc này, ai là người quản lý, ai là nhân sự trực tiếp thực hiện, ai là người giám sát.
  • WHERE: Xác định địa điểm, nơi thực hiện.
  • WHY: Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc.
  • WHEN: Xác định thời gian bắt đầu, thời gian thực hiện và thời gian chấm dứt dự án.
  • HOW: Xác định các phương pháp thực hiện công việc.