Tag Archives: trải nghiệm

Các cấp độ của trải nghiệm khách hàng

Câu chuyện buôn cam Gần nhà mình có hai bà A và B đi buôn cam, cùng góp tiền vào để cùng đi nhập cam về bán. Nhưng hai bà là hai cửa hàng khác nhau. Một ngày nọ, bà A bận nên nhờ bà B đi nhập về. Thì bà B nhập về đã […]