Tag Archives: tôi muốn

Nghệ thuật giao tiếp “Tôi muốn”

Người ta không có được gì từ thế giới vì họ không biết họ muốn gì. Thế giới này có cả những điều chúng ta muốn và cả những điều chúng ta không muốn. Đôi khi chúng ta tập trung vào những điều không mong muốn nhiều hơn nên thường hấp dẫn những điều ta […]