Tag Archives: nguyên tắc để không buồn

Nguyên tắc để không buồn

Một là mặc kệ bạn. Hai là mặc kệ tôi. Ba là hãy thử thêm lần nữa. Bốn là thích thì mua. Năm là không ổn thì chia tay. Bạn hãy áp dụng “Thô bạo” 5 nguyên tắc này thì trong nhiều trường hợp bạn sẽ không thể nào buồn được. Chúc các bạn thành […]