Lưu trữ thẻ: làm ngay trong 2 phút

Việc gì làm được trong hai phút thì làm luôn

Nhiều bạn trẻ có thói quen trì hoãn, việc hôm nay để ngày mai, nên bạn hãy cài đặt thói quen cho mình. Việc gì có thể làm xong trong vòng hai phút thì làm luôn. Ví dụ:  Nhiều bạn có thói quen, nhận được tin nhắn, chỉ cần trả lời lại “OK” là xong, […]