Tag Archives: đàm phán

Đàm phán trước khi quyết định

Nhiều khi các bạn trẻ gặp các vấn đề không như ý muốn thường quyết định vội vàng mà quên mất mình chưa thử đàm phán. Bạn làm cho công ty, cống hiến cho công ty rất nhiều nhưng mãi không thấy công ty tăng lương, vậy là ấm ức nghỉ luôn. Vừa mất việc, […]