Lưu trữ thẻ: thầy lê thẩm dương

Những người thầy mà Master Anh Đức theo học

Hiện tại ở Việt Nam có rất là nhiều thầy, nhiều nhà đào tạo,… với trình độ kiến thức chuyên môn cao mà các bạn nên học hỏi. Tiện đây, mình xin chia sẻ với các bạn về những người thầy mà mình may mắn được học.