Lưu trữ thẻ: nguyên tắc một chạm

Nguyên tắc 1 chạm trong giao tiếp

Khi ai đó nhờ bạn lấy hộ chai nước, bạn hãy mở sẵn nắp để người đó chỉ việc uống (trong trường hợp bạn biết người đó cần uống luôn) Khi ai đó mượn bạn cái bút, bạn hãy đảm bảo bút viết được luôn ( mở nắp bút ) trong trường hợp người đó […]