Lưu trữ thẻ: nâng tầm dịch vụ

Nâng tầm dịch vụ

ĐỪNG HỌC CÁI HOW, HÃY HỌC CÁI WHY Nghĩa là đừng học “làm như nào” mà hãy học “tại sao họ làm như thế”. Nếu mình chỉ thấy đơn vị kia, họ làm dịch vụ khách hàng rất tốt. Mình sao chép đúng hành động đấy về làm cho cá nhân mình, công ty mình. […]