Lưu trữ thẻ: hy vọng

Trở thành niềm hy vọng của người khác

Có một bí mật tư duy mà các bạn cần phải biết, đó là sâu thẳm trong mỗi con người đều cảm thấy bản thân họ không giỏi, nên nếu có người nào đứng ra lãnh đạo, dẫn dắt họ sẽ sẵn sàng đi theo, với điều kiện người đó phải giỏi hơn họ ở […]