Lưu trữ thẻ: chiếc ly rỗng

Tâm thái “Chiếc ly rỗng” khi đến môi trường mới

Khi bạn đến môi trường mới, tổ chức mới, công việc mới các bạn hãy mang theo tâm thái học hỏi giống như bạn mang Chiếc ly rỗng đi xin nước. Chiếc ly rỗng là chiếc ly không có nước, nếu có người nào đó rót vào đó cho bạn một chút rượu thì đó […]