Lưu trữ thẻ: 6 cuốn sổ cuộc đời

6 cuốn sổ cuộc đời

Nếu như “đọc” có thể đưa con người đến thế giới khác thì “viết” sẽ giúp chúng ta kiến tạo thế giới của riêng mình. Phần lớn chúng ta rất dễ dàng bỏ qua thói quen ghi chép. Hãy bắt đầu với những cuốn sổ tay và 6 cuốn sổ này sẽ giúp ích cho cuộc […]