bạn sẽ nhận được gì?

15

CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG MỘT

ĐẾ CHẾ KINH DOANH TRÊN INTERNET

giá ưu đãi chỉ còn:

Chuyển khoản theo thông tin dưới đây để đăng ký

● Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Số tài khoản: 
Tên chủ thẻ: 

201

- Nội dung chuyển khoản: MBI + SĐT của bạn
- Ví dụ:

Nguyễn Anh Đức

MBI 0987654321

1. Tư duy nhà vô địch

2. Xây dựng Fanpage

3. Xây dựng Tik Tok

4. Xây dựng Youtube

5. Xây dựng website

6. Xây dựng phễu
sản phẩm

7. Thu hút
khách hàng tiềm năng

8. Email Marketing

9. Quản trị
khách hàng

10. Xây dựng
KPI cho nhân viên

11. Xây dựng hệ thống bán hàng tự động

12. Viết sách, tạo ma trận S.phẩm thông tin

13. Livestream
bão đơn

14. Xây dựng
cộng đồng thân thiết

15. 32 tuyệt chiêu gia tăng doanh số

9.999k

39.999k

- 10 bạn đầu tiên sẽ tặng thêm Khóa học Master Content: trị giá 2 triệu