Hướng dẫn tham gia khóa học

MASTER ANH ĐỨC

CÁCH VÀO HỌC 1

Nhấn vào nút màu xanh bên dưới để vào lớp học trên ứng dụng Zoom

VÀO ZOOM HỌC

Chú ý: Bật camera, đổi tên kèm 4 số cuối SĐT khi học

CÁCH VÀO HỌC 2

1. Mở ứng dụng ZOOM
2. Chọn Join/Tham gia cuộc họp
3. Nhập ID Zoom: 818 6005 4937
4. Mật khẩu: 666888

tham gia nhóm học tập cùng master anh đức

Master Anh Đức

Master Anh Đức Official

masteranhduc

Copyright by masteranhduc.com