MASTER ANH ĐỨC

Hướng dẫn tham gia khóa học

MASTER LIFE
MASTER ANH ĐỨC

CÁCH VÀO HỌC 1

Nhấn vào nút màu xanh bên dưới để vào lớp học trên ứng dụng Zoom

VÀO ZOOM HỌC

Chú ý: Bật camera, đổi tên khi học

CÁCH VÀO HỌC 2

1. Mở ứng dụng ZOOM
2. Chọn Join/Tham gia cuộc họp
3. Nhập ID Zoom: 882 3691 3167
4. Mật khẩu: 666888