CHUẨN BỊ MASTER TALENT

MASTERANHDUC

❖ tham gia nhóm zalo:

THAM GIA NHÓM ZALO NGAY

❖ tham gia nhóm FACEBOOK:

THAM GIA NHÓM FACEBOOK NGAY

❖ LINK THAM GIA LỚP HỌC:

CÁCH VÀO HỌC 1

Nhấn vào nút màu xanh bên dưới để vào lớp học trên ứng dụng Zoom

VÀO ZOOM HỌC

Chú ý: Bật camera, đổi tên khi học

CÁCH VÀO HỌC 2

1. Mở ứng dụng ZOOM
2. Chọn Join/Tham gia cuộc họp
3. Nhập ID Zoom:  876 2207 0213
4. Mật khẩu:  666888