MASTERANHDUC

BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ?

#01

Khóa học Master D.I.S.C

#02

#03

#04

#05

Khóa học Lập Trình Cảm xúc

Khóa học Lập Trình Tư Duy Triệu Phú

Khóa học D.I.S.C Online 1 năm

3 buổi Zoom hỏi đáp trực tiếp

2.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

1.000.000đ

3.000.000đ

10.000.000đ

tổng giá trị

quà tặng thêm

Sách Trước Bình Minh

Ebook 500 tư duy xuất chúng

Bộ test D.I.S.C

● Ngân hàng: (VPBank)
Số tài khoản: 
Tên chủ thẻ: 

201

- Nội dung CK: DISC SĐT của bạn
- Ví dụ: DISC 0987654321

Nguyễn Anh Đức

999.000đ

Giá ưu đãi: