thời gian còn lại:

Chuyển khoản theo thông tin dưới đây để đăng ký

● Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Số tài khoản: 
Tên chủ thẻ: 

201

- Nội dung chuyển khoản: Tên khóa học + SĐT của bạn
- Ví dụ:

Nguyễn Anh Đức

DISC 0987654321

TALENT 0987654321

3 KHOA ONLINE 0987654321

MASTERANHDUC

bộ 3 KHÓA HỌC QUA NỀN TẢNG WEB ONLINE

BẬC THẦY ĐÀM PHÁN

LẬP TRÌNH CẢM XÚC

NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP

Trị giá: 3.868.000đ

Trị giá: 6.868.000đ

Trị giá: 3.868.000đ

Giá ưu đãi bộ 3 khóa học:

3.000.000đ

Giá gốc: 14.604.000đ