Thực dụng thông minh

Bất kể ai trên cuộc đời này đều có những thời điểm sống thực dụng (việc gì không có lợi thì không làm). Nhưng sẽ có 2 kiểu người: người thực dụng ngốc nghếch và người thực dụng thông minh.

Hai loại thực dụng phổ biến

Người thực dụng ngốc nghếch là những người người chỉ biết tiền tài, vật chất trước mắt, chỉ biết đến bản thân mình mà không hề nghĩ cho người khác.

Người thực dụng thông minh là những người mong muốn tìm kiếm lợi ích cho mình nhưng thông qua việc giúp đỡ người khác.

Nên hợp tác với người thực dụng nào?

Bạn hợp tác với người thực dụng ngốc nghếch để tạo ra lợi nhuận 10 đồng, nếu công sức của 2 người là như nhau họ sẽ lấy 5 đồng, đôi khi cố gắng tìm mọi cách để có thể lấy 6 đồng, 7 đồng. Nhưng nếu bạn hợp tác với người thực dụng thông minh, trong trường hợp này họ sẽ chỉ lấy 4 đồng, thay vì tranh cãi thật lực để lấy 6,7 đồng, đôi khi họ chỉ thấy 1,2 đồng. Khi đó sẽ rất nhiều người muốn hợp tác với người thực dụng thông minh, họ sẽ kiếm được nhiều hơn gấp nhiều lần 5 đồng.

Hãy chọn hợp tác với người thực dụng thông minh

Bạn sẽ có được mọi thứ mà bạn muốn nếu như bạn giúp người khác đạt được điều họ muốn. Hãy thực dụng thông minh nhé các bạn.

Rate this post