Lưu trữ thẻ: thực dụng thông minh

Thực dụng thông minh

Bất kể ai trên cuộc đời này đều có những thời điểm sống thực dụng (việc gì không có lợi thì không làm). Nhưng sẽ có 2 kiểu người: người thực dụng ngốc nghếch và người thực dụng thông minh. Hai loại thực dụng phổ biến Người thực dụng ngốc nghếch là những người người […]