Lưu trữ thẻ: thành công phải có quy trình

Thành công phải có quy trình

Anh từng đi học một khoá học mất vài trăm triệu, kéo dài trong 5 ngày, của một người thầy nổi tiếng thế giới, học xong cuối cùng chỉ rút ra được một điều là Thành công phải có quy trình. Bất kể việc gì bạn làm bạn đều phải viết được quy trình, để […]