Lưu trữ thẻ: so sánh

So sánh bản thân mình với người khác?

Lời nói đầu Nếu bạn đem so sánh bản thân mình với người khác, đôi khi điều đó sẽ khiến bạn mệt mỏi. Bởi nhiều khi bạn lấy điểm yếu của mình ra để so sánh điểm mạnh của đối phương. Bạn không cần so sánh mình với ai cả, bạn chỉ cần so với […]