Lưu trữ thẻ: lời khuyên

Hạn chế đưa ra lời khuyên

Các bạn đa phần đều rất thích đưa ra lời khuyên cho người khác theo góc nhìn của mình. Nhưng bạn đã khi nào kiểm nghiệm lại xem lời khuyên của mình liệu có thực sự đúng? Và hơn nữa trong số những lời khuyên mình đưa ra có bao nhiêu phần trăm được thực […]