Lưu trữ thẻ: hỏi thăm mọi người

“Ngày nắng không năng hỏi, ngày mưa đừng mượn ô”

Các bạn hãy hỏi thăm, quan tâm tới những người xung quanh mình, đừng đợi lúc có việc mới gọi nhờ vả. Công an, bác sỹ, luật sư, người làm bất động sản, lính cứu hoả, bầu show sự kiện, đại lý du lịch, người nổi tiếng, người làm trong lĩnh vực truyền thông, lãnh […]