Nguyên tắc để không buồn

  • Một là mặc kệ bạn.
  • Hai là mặc kệ tôi.
  • Ba là hãy thử thêm lần nữa.
  • Bốn là thích thì mua.
  • Năm là không ổn thì chia tay.

Bạn hãy áp dụng “Thô bạo” 5 nguyên tắc này thì trong nhiều trường hợp bạn sẽ không thể nào buồn được.

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)