combo online
disc + lập trình cảm xúc

Chuyển khoản theo thông tin dưới đây để đăng ký

● Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
Số tài khoản: 
Tên chủ thẻ: 

201

- Nội dung chuyển khoản: Tên sđt DISC
- Ví dụ: Tú 0363917855 DISC

Nguyễn Anh Đức

MASTERANHDUC

giá ưu đãi: 999.000đ

Giá gốc: 999.000đ

❖ Học mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị

MASTER DISC

❖ Hình thức học: Online qua nền tàng Web